API

General

API-ul este disponibil tuturor utilizatorilor inregistrati ce au cerut o cheie de acces in mod gratuit. Impunem totusi o limita de 60 de cereri/minut.

Va oferim endpoint-uri de acces catre principalele resurse disponibile pe DescarcaGratis, incluzand Jocurile, Filme si Serialele.

Termeni

Resursa: reprezinta un singur model (Joc, Film sau Serial), oferind toate detaliile aferente acestuia.

Colectie: reprezinta insumarea tuturor resurselor unui model (Joc, Film sau Serial). Aceasta se foloseste de paginatie pentru a naviga prin intreaga colectie de resurse, si ofera detaliile minime pentru fiecare model.

Jocuri

Colectie
GET/api/1/game?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&page={page_number}

Acest endpoint este folosit pentru a lista intreaga colectie de jocuri

Resursa
GET/api/1/game/{game_id}?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acest endpoint este folosit pentru a lista resursa unui joc

 curl -X GET \
 'https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
                
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "cache-control: no-cache",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
                
require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["cache-control"] = 'no-cache'

response = http.request(request)
puts response.read_body
                
import requests

url = "https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1"

querystring = {"api_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}

headers = {
  'cache-control': "no-cache",
  }

response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)

print(response.text)
                
var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "method": "GET",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});
                
var http = require("https");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "www.descarcagratis.com",
 "port": null,
 "path": "/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();
                
package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://www.descarcagratis.com/api/1/game/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("cache-control", "no-cache")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}
                

Filme

Colectie
GET/api/1/movie?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&page={page_number}

Acest endpoint este folosit pentru a lista intreaga colectie de filme

Resursa
GET/api/1/movie/{movie_id}?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acest endpoint este folosit pentru a lista resursa unui film

 curl -X GET \
 'https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
                
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "cache-control: no-cache",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
                
require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["cache-control"] = 'no-cache'

response = http.request(request)
puts response.read_body
                
import requests

url = "https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1"

querystring = {"api_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}

headers = {
  'cache-control': "no-cache",
  }

response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)

print(response.text)
                
var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "method": "GET",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});
                
var http = require("https");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "www.descarcagratis.com",
 "port": null,
 "path": "/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();
                
package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://www.descarcagratis.com/api/1/movie/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("cache-control", "no-cache")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}
                

Seriale

Colectie
GET/api/1/serial?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&page={page_number}

Acest endpoint este folosit pentru a lista intreaga colectie de seriale

Resursa
GET/api/1/serial/{serial_id}?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Acest endpoint este folosit pentru a lista resursa unui serial

 curl -X GET \
 'https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' \
 -H 'cache-control: no-cache' \
                
$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
 CURLOPT_URL => "https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 CURLOPT_ENCODING => "",
 CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 CURLOPT_TIMEOUT => 30,
 CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  "cache-control: no-cache",
 ),
));

$response = curl_exec($curl);
$err = curl_error($curl);

curl_close($curl);

if ($err) {
 echo "cURL Error #:" . $err;
} else {
 echo $response;
}
                
require 'uri'
require 'net/http'

url = URI("https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true
http.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONE

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["cache-control"] = 'no-cache'

response = http.request(request)
puts response.read_body
                
import requests

url = "https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1"

querystring = {"api_token":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}

headers = {
  'cache-control': "no-cache",
  }

response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring)

print(response.text)
                
var settings = {
 "async": true,
 "crossDomain": true,
 "url": "https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "method": "GET",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
}

$.ajax(settings).done(function (response) {
 console.log(response);
});
                
var http = require("https");

var options = {
 "method": "GET",
 "hostname": "www.descarcagratis.com",
 "port": null,
 "path": "/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
 "headers": {
  "cache-control": "no-cache",
 }
};

var req = http.request(options, function (res) {
 var chunks = [];

 res.on("data", function (chunk) {
  chunks.push(chunk);
 });

 res.on("end", function () {
  var body = Buffer.concat(chunks);
  console.log(body.toString());
 });
});

req.end();
                
package main

import (
	"fmt"
	"net/http"
	"io/ioutil"
)

func main() {

	url := "https://www.descarcagratis.com/api/1/serial/1?api_token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

	req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)

	req.Header.Add("cache-control", "no-cache")

	res, _ := http.DefaultClient.Do(req)

	defer res.Body.Close()
	body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body)

	fmt.Println(res)
	fmt.Println(string(body))

}
                

Raspuns - application/json

Acest raspuns ofera utilizatorului intreaga resursa/colectie cand cererea este indeplinita cu succs.

Este intors ca tip de data un obiect.

Acest raspuns este intors pentru ca autentificarea a esuat.

Va rugam sa verificati API Token aferent contului.

Acest raspuns este intors pentru ca resursa/colectia nu a fost gasita.

Va rugam sa verificati cererea.

Acest raspuns este intors daca sunt trimise mai multe de 60 de cereri/minut.

Va rugam sa incercati dupa 1 minut.